Category Archives: Z życia uczelni

Salon Maturzystów 2014

Salon

W dniach 8–9 września br. w Centrum Kongresowym UP w Lublinie odbył się Salon Maturzystów, organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Pierwszy dzień poświęcony został uczniom liceów, drugi zaś – młodzieży kształcącej się w technikach.

W trakcie Salonu maturzyści mieli okazję do wysłuchania prelekcji oraz wykładów prowadzonych m.in. przez przedstawicieli Okręgowej Komisji Edukacji. Udział wzięli również: lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz,dyrektor Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Krakowie Lech Gawryłow oraz prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP prof. dr hab. Krzysztof Gołacki.

W organizacji przyszłej kariery pomagali maturzystom doradcy zawodowi, a swoją ofertę na 22 stanowiskach przedstawiały uczelnie z Lublina i całej Polski. Omawiano również zmiany, jakie zostały wprowadzone w egzaminie dojrzałości, m.in. modyfikację klucza, rezygnację z prezentacji maturalnych na rzecz egzaminu ustnego. Młodzież mogła otrzymać Informator Maturzystów 2015 wydany przez „Perspektywy”.

Michał Imbierowicz

Mikołajki na sportowo

Finał_mikołajki_na_sportowo[2]

5 grudnia br. w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP w Lublinie odbył się finał akcji „Sportowe Mikołajki”, której organizatorem był lubelski oddział Caritasu oraz Giełda Eventów. Impreza, nad którą honorowy patronat objęli prezydent Lublina Krzysztof Żuk, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman oraz lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz, miała zachęcić najmłodszych do aktywnego spędzania wolnego czasu, ale stała się również okazją do zbiórki pieniędzy na charytatywne działania fundacji Caritas.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego doktorem honoris causa.

rektor._J._Piasecki1[2]

5 listopada br  podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie, nadano JM Rektorowi UP prof. dr. hab. Marianowi Wesołowskiemu tytuł doktora honoris causa.

Promocja doktorów i wręczenie Dyplomów Wyróżniającego się Absolwenta 2013

wyróżniający_absolwent_i_promocja_doktorów[1]

16 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów Wyróżniającego się Absolwenta połączone z promocją doktorów. Uroczystość poprowadził JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski. 34 osoby, reprezentujące 6 z 7 wydziałów naszej uczelni złożyły ślubowanie, a następnie odebrałoy z rąk swoich promotorów dyplomy, potwierdzające uzyskanie tytułu naukowego doktora. JM Rektor pogratulował wszystkim i życzył dalszych sukcesów.

Wręczenie odznaczeń państwowych i dyplomów doktora habilitowanego 2013

Ozdnaczenia_P_ihabilitacje._J._Piaseckin[1]

19 listopada br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się wręczenie dyplomów doktora habilitowanego , które otrzymało w tym roku 20 osób z sześciu wydziałów uczelni. Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, postanowieniem Prezydenta RP przyznane zostały również Medale za Długoletnią Służbę. Złoty medal otrzymało 16 osób, w tym pani Ewa Zawadzka-Mazurek, opiekun merytoryczny „Radaru”. Srebrne medale przyznano 9 osobom, a brązowe 32 osobom.

ef

Jesiennie z Jaworem.

Jesiennie_z_Jaworem[1]

14 listopada br. odbył się koncert jesienny Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” UP w Lublinie. Został on zadedykowany pracownikom oraz studentom. Był jednocześnie zachętą do działalności w zespole. Prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. Krzysztof Gołacki w imieniu JM Rektora i społeczności uczelnianej podziękował kierownikowi Centrum Kultury i Folkloru Wsi Zbigniewowi Romanowiczowi za 20-lecie pracy.

Inauguracja roku akademickiego

inauguracja

30 września br. odbyła się inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Naukę rozpoczęło ponad 2 tys. nowych studentów, o 11% więcej niż w minionym roku. Obecnie UP oferuje naukę na 7 wydziałach, 31 kierunkach i 60 specjalnościach. Największą popularnością wśród maturzystów cieszył się kierunek geodezja i kartografia, zaraz za nim weterynaria, a następnie dietetyka, gospodarka przestrzenna, biotechnologia, jak również nowo otwarty kierunek, behawiorystyka zwierząt, na który o miejsce ubiegało się pięciu maturzystów. Uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się mszą świętą.

Otwarcie Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego

otwarcie CIW

Od 1 października br. w nowo powstałym budynku przy ulicy Głębokiej 28 odbywają się zajęcia, lecz dopiero 18 października nastąpiło oficjalne otwarcie i poświęcenie.

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej mieści w swoich murach część Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Zakład Technologii Kształcenia. W uroczystym otwarciu, 18 października, uczestniczyli m.in. prezydent Lublina Krzysztof Żuk, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman, wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda oraz arcybiskup Stanisław Budzik, który dokonał poświęcenia budynku.

Nowy kierunek zielarstwo i terapie roślinne

Zielarstwo

Na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie od nowego roku akademickiego zacznie działać nowy kierunek studiów zielarstwo i terapie roślinne.

To pierwszym w Polsce kierunkiem studiów wyższych dotyczącym tej szczególnej dziedziny nauk ogrodniczych. Od 1 października 2013 roku rozpoczną się studia inżynierskie I stopnia, o ogólnoakademickim profilu kształcenia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z tytułem inżyniera; trwają prace nad uruchomieniem drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera. Studia stacjonarne trwają siedem semestrów, a niestacjonarne osiem.

Każdy może pomóc

Krew

„KRajowy KRwiecień KRwiodawstwa” to projekt, realizowany w całej Polsce. W tym roku obejmował on Lublin, Warszawę, Wrocław, Katowice, Opole, Rzeszów i Gliwice. Organizatorzy, wraz z przedstawicielami samorządów studenckich, promowali oddawanie krwi oraz uświadamiali studentom i mieszkańcom miast, jak ważna jest transplantologia.

Dzień Otwarty UP 2013

7 marca br. w Centrum Kongresowym  odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu Przyrodniczego pod hasłem „Uczelnia w Praktyce”. Podczas imprezy zaprezentowały się wszystkie wydziały, a także organizacje studenckie, m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”, Chór Akademicki, Koło Naukowe Florystów, Związek Młodzieży Wiejskiej, Studenckie Koło Naukowe Malarstwa, Rysunku i Mozaiki Artystycznej, AISEC, RUSS i redakcja magazynu „Radar”. Spotkanie z maturzystami rozpoczęło się od przemówienia JM Rektora prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego i multimedialnej prezentacji o uczelni, której dokonał prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Krzysztof Gołacki.